KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Pedagog

 

Pedagog szkolny jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi instytucjami opiekuńczo – wychowawczymi.

Do zadań pedagoga szkolnego należy:
•   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w zespole klasowym, w celu pomocy wychowawcy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
•   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, agresji i innych problemów dzieci i młodzieży,
•   prowadzenie zajęć edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych w wybranych klasach,
•     pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci ;
•   wspieranie nauczycieli, rodziców w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
•   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
•   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
•   udzielanie rodzicom porad ułatwiajacych rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych,
•   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
•   współpraca z instytucjami w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów i rodziców,
•   prowadzenie terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej,
•   działania na rzecz zorganizowania pomocy dla uczniów  o trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej

Pamiętać należy, że pedagog nie jest jednak „cudotwórcą” i wielu spraw nie rozwiąże bez współpracy ze strony innych  dyrekcji, nauczycieli,  i rodziców.